E-İrsaliye

E-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Sevk İrsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “Sevk İrsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin bir elektronik belgedir.

E-İrsaliye 2 şekilde uygulanacaktır. E-İrsaliye mükellefine sistemden direkt gönderme ve E-İrsaliye mükellefi olmayana ortak VKN den gönderme.

Teknik alt yapısı ve işleyişi E-Faturaya benzer, kapalı sistemdir, yani göndericisi ve alıcısı GİB ya da özel entegratör sistemlerine bağlantıyla gönderir alır.

Geçmiş dönemlerde hazırlanan irsaliyelere ulaşım ya da denetim ve kontrol anlarında, elektronik ortamda yer alan E-İrsaliyelere ulaşım süresi saniyelerle ölçülür.

E-İrsaliye üzerinde barkod bulunur ve yol polisleri el terminalleri marifetiyle şoförün cep telefonundaki dijital ya da kağıt barkodu okutarak irsaliyenin detaylarına ulaşırlar.

E-İrsaliye kamyonların plaka bilgileri ile eşleşik ve ağırlık ölçme istasyonları ile entegre olacağından kamyonlar durdurulmadan da nakliye yapılabileceklerdir.

EDM Bilişim olarak GİB tarafında yayınlanan E-İrsaliye uygulaması için en küçük mükelleften en büyük mükellefe kadar kolaylıkla anlaşılır özet bir tablo oluşturduk. E- İrsaliye özellikle Türkiye gıda sektöründe çok yoğun olarak kullanılacaktır. Kurumumuz EDM bu sektörün %90 üzeri firmasına E- Dönüşüm hizmetlerini sunmaktadır. Bu tabloda alınan örnek özellikle Gıda Sektörü olmuştur.

Satış Şekli

Satıcı

Müşteri

İrsaliye

Fatura

Soğuk Satış e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye e-Dönüşüm mükellefi değil e-İrsaliye Müşteri adına oluşturulacak, GİB 3900892152 ortak VKN sine gidecek. e-Arşiv Fatura
Soğuk Satış e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye e-Fatura, e-Arşiv Fatura e-İrsaliye Müşteri adına oluşturulacak, GİB 3900892152 ortak VKN sine gidecek. e-Fatura
Soğuk Satış e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye e-İrsaliye Müşteri adına oluşturulacak ve GİB’e Müşteri adına gidecek. e-Fatura
Sıcak Satış e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye e-Dönüşüm mükellefi değil Depodan çıkış anında toplu e-İrsaliye (5555555555 adına muhtelif müşteriler olarak) oluşturulacak. e-Arşiv Fatura + çıktı
Sıcak Satış e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye e-Fatura, e-Arşiv Fatura Depodan çıkış anında toplu e-İrsaliye (5555555555 adına muhtelif müşteriler olarak) oluşturulacak.
Sonra teslimat esnasında e-İrsaliye müşteri adına oluşturulacak, GİB 3900892152 ortak VKN sine gidecek.
e-Fatura veya e-Arşiv Fatura + çıktı
Sıcak Satış e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye Depodan çıkış anında toplu e-İrsaliye (5555555555 adına muhtelif müşteriler olarak) oluşturulacak.
Sonra teslimat esnasında e-İrsaliye müşteri adına oluşturulacak, GİB 3900892152 ortak VKN sine gidecek.
e-Fatura veya e-Fatura + çıktı